Dímelo Flow - Envidiosos

(Los envidiosos juntos no nos quieren ver)
Dímelo Flow
Justin Quiles
Kelmitt
Bryant Myers
Dalex (Les molestan los diamantes en tu piel)
¡Farru! ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.