Justin Quiles - Me Curare

Hace rato que te noto curiosa
Parece que estás buscando que yo
Te pille y te de, de lo mio
Que te quite el frío, bebe
Hace rato que te veo coqueteando...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.