Gadiel - Has Cambiado

Ya no te vuelvo a llamar
Si es que voy a fastidiarte (J Quiles)
Ya no quiero molestar (Gadiel the 5 Star)
Ni mucho menos hartarte (Qué pasó muñeca)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.