Justin Quiles - De la Nada

Terminó su relación con él
Dice que ya ya no va más
Que por fin ya pudo entender
Que la soledad no le va tan mal
Y ahora sale
Se va de fiest...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.