Sech - Me Gustaría

El momento no se da (No se da)
Cuando es que te entregas a mí
Me tiene pensando
Desde el día que

Yo la besé, y la toqué, y como quiera me quedé ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.