J Alvarez - ¿Por Qué Te Demoras?

Llevo tiempo, con ganas de comerte
Y solo un beso me has dado y quiero sexo
O acaso te crees te crees, que yo soy de palo
Y sentimientos, yo no ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.