Justin Quiles - Vacío

Todas las noches pienso en ti, en ti

Te voy hablar claro
Sé que tú tienes a alguien
Quisas nunca llegues a amarme
No sé si llegues a pensarm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.