Paulo Londra - Solo Pienso en Ti

Ey, ey, ey
Yey, yey, yey
Lo que quiera' te daré, yeah (Uh)
E' que tú ere' mi bebé, yeah (Uh, ah)
O-O-Ovy On The Drums

Quisiera algún deseo que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.