Ty Dolla $ign - Mind Games

I won't play mind games
Oh, ooh, ayy
Play-ayy-yeah, oh
Oh, oh oh-oh-oh, oh oh-oh, oh
Yeah

I won't play mind games, I won't play mind games
I d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.