Ozuna - Vaina Loca

Aura
No va a ser tan fácil
Aunque me esquives como quiera
Tras de ti, voy tras de ti (yeh)
Tú tienes todo lo que quiero para mí
Y tú tan sola por...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.