Ty Dolla $ign - Clout

Right now, sound
Hitmaka!

Smash for the clout
Dash, I'm out
Mashin' for the clout
TT, GT for the clout
Ooh, hop out
Draco on the couch
Ooh, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.