King Los - Can't Fade Us

(We ain't trippin' 'cause them liars) can't fade us
(Liars finna get your change) you can't fade us
Nah, nah, they can't fade us
You can't fade us

Ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.