21 Savage - Rap Saved Me

Goyard duffle got a lot of racks (hey)
Louis Vuitton got a lot of racks (yeah yeah yeah yeah)
My carry-on got a lot of racks (yeah yeah yeah yeah ye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.