Ty Dolla $ign - ??? (Where)

I told her where it's at? Where it's at?
What we doing? Where ya at?
I've been drinking, it's lit as fuck
Pre rolls, no blunts

Hop in my whip
T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.