Lupe Fiasco - NGL

Niggas wanna win
These niggas wanna win
These niggas wanna win
Everybody wanna be a mothafuckin' winner
That ain't how it work though, yeah

Ay,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.