Ozuna - Única

Salgo a gastar unos poco' (poco')
Música en el Lambo pa' que te relaje' (relaje')
Al que me la baje unos poco' (poco')
Puedo reconocerla de ver su ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.