Ozuna - Balenciaga

Yeh
El Dominio Nigga
Real G4 Life
Codeine nigga
Trap Cartel (pew)
Ah
Dímelo, Ozuna (baby)
Vamo' a quedarno' con las bebesitas
Pew pew
Pew pew...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.