Ozuna - Me Ama Me Odia

Perdemos veinte horas
Peleando por el día
Pero siempre sobran cuatro pa' dárselo en cuarto
Y, aunque la relación es una mierda, con sexo se arre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.