Ty Dolla $ign - Campaign

Yeah, Hendrix
Uh, super, super, super
Dolla $ign, Dolla $ign, Dolla $ign
Dolla $ign, Dolla $ign, Dolla $ign

I bought them bottles on bottles
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.