Shaquille O'Neal - Mans Not Hot

It's not Roadman Shaq, I'm Big Shaq
There's a lot of people that are named after me
Shaquille, Shaq
But keep in mind, there's only one Big Shaq, it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.