Shaquille O'Neal - What's Up Doc? (Can We Rock)

[Chorus]
Can we rock?
Yeah, what's up doc?
Can we rock?
What's up doc?

[Moc]
Cha cha cha cha cha
What's up pa, yo who poop?
Your ma dukes or...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.