Bad Bunny - Tranquilo

Kevin Roldan
Bad Bunny

El dinero, las casas, los carros, las perras, la vida me apesta
Sus mujeres se pasan mirando pa' ver si conmigo se acue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.