Karol G - Ahora Me Llama

Ahora me llama
Diciendo que le hago falta en su cama
Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va
Ahora solo quiero salir con mi propia squad
Es p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.