Bad Bunny - Me Rolie

To' lo que me hiciste, mami, a mí me gustó (wooo)
Pero se supone que yo te diga que no
Ya tengo que irme, mi novia ya me llamó
Roliando declaro yo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.