Ozuna - Corazón De Seda

No no no
Baby

Qué hay de malo en querer besarte
Cada mañana despertar contigo
Qué hay de malo el poder tenerte
No quiero ser solo tu amigo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.