Ty Dolla $ign - Clean

Clean, yeah, yeah
Look at me, yeah, yeah
I'm too clean, yeah, yeah
What you mean, yeah, yeah
I'm too clean, yeah, yeah

Don't be selfish, call y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.