Manuel Carrasco - Tambores De Guerra

Llevo grabada muy dentro la marca
que lleva tu nombre
que grita y se esconde

Dilo si quieres, no olvides que hieres
Los sueños que estallan
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.