Manuel Carrasco - Si Estás Aquí

Canto, lo que tantas veces callo
Cada uno en sus zapatos
Vive y sufre su verdad, ey

Pienso, si cuanto más doy, más tengo
Me sobran los argumento...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.