Manuel Carrasco - Mi Única Bandera

Ella vino al mundo
Y mi mundo es ella
El amor profundo
Derribo mi puerta

La miré, la bese otra vez
Me miró y agrando mi luz No soy el mismo aho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.