Julie Zenatti - La Contemplation

Si l'on voyait ça demain
Si tu ne prenais pas le train
On devrait profiter de la matinée
L'air de rien
L'air de rien

Tu te fais du tracas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.