Kitty Kat - Was Bringt Unsere Liebe Um

Was ist passiert mit uns,
sind wir erfrorn' ?
Du sagst kein Wort,
Ich sag kein Wort,
Doch irgendwas steht hier im Raum,
Etwas, dass wir uns nicht...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.