Sido - Aggrokalypse

Das ist das Label Nummer eins
Yeah, Kitty Kat, B!Tight altah, SIDO 'nd FLER, aha, ok

Das ist wie Schläge, Messer an die Kehle, Knarre an die Schlä...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.