Manuel Carrasco - ¿Qué Nos Está Pasando?

Cómo te cuento el silencio
Que me atrapa cuando hablas
Silencio que me asesina
Dejándome sin palabras
Como te digo que pienso
Si no adelanta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.