Stadio - DeNtro le Scarpe

Cielo nero e nuvola lo sa
Che il vento soffierà, per lei
Per una pioggia da mandare giù
Due gocce ancora su, c'è lei
Ha gli occhi
Che non vor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.