Soulja Boy Tell 'Em - Swing (Explicit)

Oh shit, shake that ass ma, move it like a gypsy
Stop, whoa, back it up, now let me see your hips swing
Oh shit, shake that ass ma, move it like a g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.