Bow Wow - Marco Polo

(feat. Soulja Boy)

[Soulja Boy & Bow Wow Talking:]
Soulja boy tell em'
And da boy bow wow in da building
My swag to official man
Ay soulja my s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.