Eminem - Monkey See Monkey Do

[intro]
[laughing]
Ay yo 50
What I tell you
We ain't even have to say shit
They did it
[laughing]

[chorus]
Monkey see monkey do
Don't ever ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.