Boo-Yaa T.R.I.B.E. - 911

[ Eminem ]
WAAAHHHOOOOOO , hahaha (laughs)
Guess who's back !?
Mommy , we're home
Say hello to my little friends , DJ Muggs , Soul Assassins , Cyp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.