Yves Montand - Sous le Ciel de Paris

Sous le ciel de paris
S'envole une chanson
Hum hum
Elle est née d'aujourd'hui
Dans le c?ur d'un garçon
Sous le ciel de paris
Marchent des amoure...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.