Yves Montand - Mais Qu`estCe Que J`ai?

MAIS QU'EST-CE QUE J'AI !

1.
Mais qu'est-c'que j'ai à tant l'aimer
Que ça me donne envie d'crier
Sur tous les toits, elle est à moi
J'aurais l'air fi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.