Yves Montand - Moisson (La Terre Est Basse)

REFRAIN
La terre est basse et je vois le soleil si haut,
Que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau.
Mais la moisson va se lever pour nous demain
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.