Yves Montand - Mon Pot' le Gitan

Mon pot' le gitan, c'est un gars curieux
Un' gueul' toute noir' des carreaux tout bleus
Y reste des heur's sans
dir' un seul mot
Assis près du poêl' a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.