Nicki Minaj - Want Some More

(Zaytoven)
(Metro Boomin want some more, nigga)

Want some more
Want some more
Even though a nigga been getting to it
Want-want-want some more
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.