Lil Wayne - Lay It Down

YMCMB, bitches call me Tunechi Lee
I be with niggas that shoot police
I keep that iron, you can get creased
And if she say she didn't fuck
Bitch ya ly...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.