Remoe - Bleib bei mir

(F-double O-S)

Weißt du noch, als du zu mir gesagt hast, du brauchst
Einen Mann mit Humor und Gefühl und Erfolg?

Gehören wir zusammen?
Gehöre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.