Remoe - Major Money

Aus dem alten Mazda in den brandneuen Benz
Keine Frau darf bei mir ans Steuer, außer ohne Pants
Jetzt könnt ihr euch anfreunden, ich bin prominent
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.