Ozuna - Amor Y Deseo

No, no, no, no
Jaja
Ozuna

El amor y el deseo juegan su papel separados (papel separados)
Sentimientos que se encuentran
Pero prefieren no ser e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.