Manuel Carrasco - Nada

Transfusión, de magia pura para el corazón
Rimel de miel pa' corregir la tristeza
Tattoo mental para marcarse la imaginación
Tragos de luz, para al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.