Justin Quiles - Ponte Pa Mí

Llega el verano y se broncea
Qué rica está (Yeah-yeah)
Está más buena, maldita sea
Qué rica está
A mí me gusta su color
Yo no sé su sabor, pero p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.