Justin Quiles - Me Frontió

Me fronteó y me dijo tire pa' atras
Quería que la arrestara
Por dentro de ella lleva mucha maldad
Y lo refleja en su cara

Vive la vida con m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.